Jdi na obsah Jdi na menu
 


1968 - naděje, hrdost, beznaděj

Když vrcholilo pražské jaro 1968, zdálo se nám všem, že život se vyvíjí tím nejlepším možným směrem. Nálada ve společnosti se uvolňovala, v tisku i v ostatních sdělovacích prostředcích se začaly svobodně publikovat informace o komunistických zločinech padesátých let, konaly se mítinky a besedy s politiky, kteří slibovali socialismus s lidskou tváří.

Mně bylo devatenáct let, dokončovala jsem první rok vysoké školy a se spolužáky jsme novým změnám nadšeně fandili, protože se nám alespoň částečně pootevíraly dveře k tolik vytoužené svobodě. Akce podporující nové změny se konaly na různých místech Prahy a my jsme se jich aktivně zúčastňovali.

To, že se škola v té době plné událostí dostala až na druhé místo, nemusím snad ani zdůrazňovat. Nebo až na třetí? Vlastně ano, dostala se až na třetí pořadí. O první a druhé místo se dělilo nadšení pro politické změny a veselý studentský život, provázený vznikajícími a zase zanikajícími láskami a teprve pak následoval zájem o studium. Přesto se mi podařilo už před prázdninami uzavřít první ročník a odjet do Vídně k tetě.

Do Prahy jsem se vrátila 19. srpna a na jarovské koleji jsem hned příští den nastoupila brigádu ve studentském hotelu. První den práce pokojské mě zmohl tak, že jsem večer odmítla pozvání k partičce kanasty a šla brzy spát. Někdy kolem druhé hodiny ranní mě probudily vzrušené hlasy na chodbě, hned nato jsem uslyšela bouchání na mé dveře a volání spolužáka Jirky: „Vstávej rychle, obsadili nás Rusové.“ Ještě rozespalá jsem si přes pyžamo navlékla džíny a bundu a vyběhla na chodbu, kde v děsném zmatku pobíhali napůl oblečení zahraniční hosté studentského hotelu, přičemž největší chaos způsobovalo několik totálně opilých Švédů.

Bez koruny v kapse jsme s Jirkou vyběhli ven na ulici, po které projíždělo na tuto noční dobu neobvyklé množství automobilů, které se za neustálého troubení snažily probít co nejdál do centra. Nejen na chodnících, ale i na silnici se shlukovali rozčílení lidé a mávali na auta. Řidiči solidárně zastavovali a přibírali další spolujezdce. Nikdo v té vypjaté chvíli nehleděl na povolený počet přepravovaných osob. V taxíku, který dopravil bezplatně do centra mě a Jirku, nás bylo poskládáno sedm.

Byla jsem jako otupělá až do chvíle, než jsem spatřila obklíčené sídlo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Při pohledu na sovětské tanky a vojáky v helmách se samopaly v ruce, mířícími na budovu, jsem propadla neovladatelnému strachu, možná, že to byla hysterie, neumím to dnes už posoudit. Rozbrečela jsem se a křečovitě jsem táhla svého společníka za rukáv trika pryč z dohledu vojáků. Jen jsme ještě zaslechli jednoho z nich rusky volat, ať se ničeho nebojíme, kontrarevoluce že už bude brzy potlačena. Věřil zřejmě opravdu tomu, co jim bylo do hlavy vtloukáno jejich veliteli - že nás přijeli v poslední chvílí zachránit.

Jak jsme se té noci dostali zpátky na kolej, to si už nepamatuji. Jenom vím, že nikdo z nás už nešel spát. Cizinci se balili a překotně opouštěli hotel ve snaze co nejrychleji se dostat z republiky. My Češi jsme se nahrnuli do jediné klubovny, kde tenkrát byla k dispozici televize. Od šesti hodin ráno, kdy bylo zahájeno mimořádné vysílání uváděné heslem „Jsme s vámi, buďte s námi“, jsme v napjaté atmosféře sledovali redaktorku Kamilu Moučkovou, která zdrcený národ informovala o vývoji situace. To se jí stalo na dalších dvacet let osudným.

Tenkrát, v den vpádu takzvaných spřátelených vojsk do naší republiky, jsem zažila něco, co bylo pro nás studenty dosud zcela nepředstavitelné. Když zazněla v televizi hymna „Kde domov můj“ povstali jsme a bez hnutí, se slzami v očích jsme zpívali sebou. Do té doby jsme naši národní hymnu spojovali pouze s povinnými akcemi oslav 1. máje, nebo Velké říjnové socialistické revoluce. Při těchto příležitostech nikdy nezněla naše hymna samostatně, vždy byla doprovázena hymnou sovětskou. Dojetí a pocit vlastenectví se při těchto příležitostech nedostavovaly. Až tenkrát, 21. srpna 1968, jsme v zakouřené klubovně pocítili něco jako hrdost a lásku k naší zemi a dokonce odhodlání za ni bojovat.

 

Jak to bylo dál, nemusím příliš rozvádět. Silné řeči, že budeme nové politické vedení v čele s Gustávem Husákem bojkotovat, nebo dokonce proti němu bojovat, zůstaly opravdu jen v našich představách. Chtěli jsme dostudovat, mít děti a najít si odpovídající zaměstnání. Stáhli jsme se do soukromí, kde jsme se nemuseli se svými názory tajit a na veřejnosti jsme kličkovali mezi příkazy a zákazy, jak to jen šlo.

V listopadu 1989 jsme nadšeně přivítali nově nastupující demokracii zvoněním klíčů. Bohužel, zanedlouho po nabytí svobody se mnohým po zákazech a příkazech, začalo stýskat. Současnost má nepochybně své problémy a nešvary. Já jsem ale šťastná, že mohu svobodně rozhodovat o svém životě a následky za své rozhodnutí také nesu. Je to moje volba, já jsem si ji vybrala, nikdo mi ji nevnutil. To je pro mne největší hodnota současnosti.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář